Showing posts with label Lời khuyên. Show all posts
Showing posts with label Lời khuyên. Show all posts

Điều bạn muốn làm thực sự là cái gì? Điều bạn muốn làm thực sự là cái gì?

R ất nhiều người luôn thất bại trong cuộc sống, nguyên nhân căn bản nhất là họ không biết bản thân mình rốt cuộc có thể làm được gì, muốn l...

Read more »
05:49

Phát huy ưu thế thực sự của mình mới có thể thành công Phát huy ưu thế thực sự của mình mới có thể thành công

R ất nhiều người suốt đời sống tầm thường vô vị, không nhất thiết vì họ không có chút sở trường nào, mà thông thường là vì họ không biết cá...

Read more »
05:44

Mục tiêu mơ hồ không rõ ràng sẽ trở ngại tới sự thành công của bạn Mục tiêu mơ hồ không rõ ràng sẽ trở ngại tới sự thành công của bạn

N gười thành công vẫn là người có mục tiêu rõ ràng. Hoa tươi và vinh dự xưa nay không thể rơi xuống đầu những người không có mục tiêu. ...

Read more »
05:33

Xây dựng một hệ thống chỉ nam cho cuộc đời mình Xây dựng một hệ thống chỉ nam cho cuộc đời mình

L ý tưởng là cái la bàn, chỉ hướng cho tàu bè đi lại trên biển cả; lý tưởng là tàu bè, chở bạn đi ra biển khơi xa xăm; nhưng cũng có lý tưở...

Read more »
05:25

Hãy hành động nếu bạn muốn đạt đến thành công Hãy hành động nếu bạn muốn đạt đến thành công

Dẫn truyện: Maikel Đar hay thích nói: "Nếu bạn cho rằng ý tưởng của mình là rất hay, thì hãy thử xem!" Ông ta chính nhờ làm như...

Read more »
00:21

Hãy tìm ra sở trường của mình Hãy tìm ra sở trường của mình

Dẫn truyện: C ác-Mác hầu như đã bỏ ra tâm huyết của cả đời để nghiên cứu quy luật vận động của chủ nghĩa tư bản, đã phát hiện và bóc trần...

Read more »
23:46

Học cách vươn lên trong tình thế xấu Học cách vươn lên trong tình thế xấu

T rong hoàn cảnh điều kiện kinh doanh không bằng người khác, mà phải giành phần thắng trong cạnh tranh, thì cần phải khắc khổ nhẫn nại, c...

Read more »
01:24

Sự nhiệt tình sẽ đưa bạn tới thành công Sự nhiệt tình sẽ đưa bạn tới thành công

C ùng một công việc, do cùng một người làm, khi có nhiệt tình và khi không có nhiệt tình, thì hiệu quả công việc quả là khác nhau xa. ...

Read more »
01:07
 
SỐNG ĐẸP © 2018. Bản quyền bài viết
Top