Showing posts with label Học rộng hiểu nhiều. Show all posts
Showing posts with label Học rộng hiểu nhiều. Show all posts

Làm đến nơi đến chốn Làm đến nơi đến chốn

Dẫn truyện: N gày xửa ngày xưa, ve sầu vẫn còn chưa biết bay, nó nhìn thấy chuồn chuồn bay qua lượn lại trên không trung thì rất ngưỡng m...

Read more »
21:17

Nắm được phương pháp học tập khoa học Nắm được phương pháp học tập khoa học

Học tập là một việc vô cùng linh hoạt, tuyệt đối không phải là học vẹt, cũng không phải là rập khuôn cứng nhắc. Cần nhìn vào hiệu quả của...

Read more »
20:45

Khiêm tốn học hỏi bất kỳ ai Khiêm tốn học hỏi bất kỳ ai

K hiêm tốn hiếu học là đức tính tốt đẹp cần phải được trau dồi, học hỏi. Cho dù là những người thần thông quảng đại đến mức nào thì cũng ...

Read more »
20:29

Có công mài sắt, có ngày nên kim Có công mài sắt, có ngày nên kim

Carnegie đã từng nói" Thiên tài chính là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng dù gặp hoàn cảnh khó khăn". Có thể họ sinh ra chưa phải...

Read more »
02:54
 
SỐNG ĐẸP © 2018. Bản quyền bài viết
Top