Trừng trị nghiêm khắc đối với những kẻ làm loạn, kháng cự làm rối loạn kỷ cương vương pháp trật tự để làm gương.
Dẫn truyện:

Tôn Vũ chém ái thiếp của Ngô vương

Ngũ Tử Tư tiến cử với Ngô vương Hạp Lư một người nước Tề là Tôn Vũ. Ngô vương đã đọc 13 thiên binh pháp của ông ta, muốn phong ông ta làm tướng quân, mới hỏi ông ta làm thế nào để có thể mở rộng quân đội, cường thịnh quốc gia, Tôn Vũ đáp: "13 thiên binh pháp của tôi, không những dùng để trị được quân đội mà còn có thể động viên được cả đàn bà, con gái tham gia việc binh". Ngô vương nghe vậy cười lớn, nói: "Ta chưa hề nghe thấy ai nói có thể huấn luyện đàn bà ra trận mà giết giặc", và có ý khinh thị không tin. Tôn Vũ nói: "Nếu ngài không tin, tôi sẽ thử ngay cho ngài xem, nếu không thành công, thì ngài cứ xử tôi phạm tội khi quân". Ngô vương đồng ý để Tôn Vũ thử diễn một lần. Hạp Lư giao cho tôn vũ 300 cung nữ, để bố trí thế trận. Tôn Vũ chia đám cung nữ thành hai đội và yêu cầu Ngô vương chọn ra từ trong đám thê thiếp yêu quý nhất của mình hai người làm đội trưởng, mỗi người chỉ huy một đội, sau đó dạy họ trận pháp, đồng thời ban bố quy định, đội hình sẽ lấy tiếng trống làm hiệu lệnh tiến hoặc lui, kẻ không nghe lệnh, làm loạn đội hình thì chém đầu.

Ngay hôm sau, cuộc diễn tập bắt đầu, tiếng trống vừa gõ, các cung nữ không hành động theo quân lệnh, đều bịt miệng cười. Tôn Vũ nói: "Quân lệnh khó quán triệt, trách nhiệm đó của kẻ làm tướng". Bèn thực hiện lại quân lệnh đến bốn, năm lần, các cung nữ vẫn không nghe theo lệnh. Tô Vũ đích thân cầm dùi đánh trống, các cung nữ ôm bụng cười lớn. Tôn Vũ giận dữ quát: "Quân lệnh lặp lại nhiều lần mà không thực hiện, đó là trách nhiệm cảu kẻ làm binh", ông hạ lệnh đem chém đầu hai cung nữ yêu quý của Ngô vương là hai đội trưởng.

Ngô vương biết tin thất kinh, vội sai lính đem lệnh đến cứu, lệnh viết: "Quả nhân đã biết khả năng dùng binh của tướng quân. Nhưng hai cung nữ này là người quả nhân yêu chiều hết mực, thiếu hai người này, thì ăn không ngon miệng, ngủ chẳng yên giấc, xin hãy nể mặt quả nhân mà miễn tội cho họ". Tôn Vũ cự tuyệt nói: "Việc quân không phải chuyện đùa, thần đã phụng mệnh làm tướng, tướng ra trận bên ngoài, lệnh vua có thể không tiếp nhận, nếu tha cho kẻ có tội mà phản lại quân lệnh thì còn có ai phục tùng nữa? Chém". Một lát sau, đầu hai cung nữ đã rơi xuống đất. Tôn Vũ lại lệnh chọn hai cung nữ khác làm đội trưởng, đánh trống hai lần. Các cung nữ sợ hãi hồn bay phách lạc, người nào cũng nghiêm túc thao luyện theo hiệu lệnh, hợp với yêu cầu binh pháp.

Sau lần này, Ngô vương thành tâm phục bái Tôn Vũ làm tướng, nhiều năm sau, đánh bại nước Sở và xưng bá Trung Nguyên.

Lời bình của tôi:

Trong đội, nhóm, tập thể làm việc với nhau, nếu như có ai đó cố tình không tuân thủ, làm loạn kỷ cương, làm mất uy tín danh dự của tập thể thì cần phải áp dụng hình phạt trừng trị nghiêm khắc để làm gương và giữ gìn kỷ cương.

Bạn thấy kế này có thể áp dụng trong trường hợp nào?

0 comments:

Nội quy comment! Đóng lại Cám ơn bạn đã đọc bài viết trên Blog!
- Các bạn vui lòng comment bằng tiếng Việt có dấu và không nói tục chửi bậy nhé.
- Các comment vi phạm sẽ bị xóa.
- Mọi thắc mắc, góp ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc gửi Email bằng cách click vào mục "Liên hệ" ở cuối trang wed
Chúc các bạn luôn vui, thoải mái và cảm thấy thú vị mỗi khi ghé thăm Blog.
Thân!

 
SỐNG ĐẸP © 2018. Bản quyền bài viết
Top